Welkom in de wereld van de fantasie!

Ik rij naar huis met de wagen. En bekom van mijn dag: deze morgen zat ik in een boot met 16 matrozen en een moedige en ook wel lieve piraat. We zetten koers richting ‘de rode eiland’. Heb jij er reeds over gehoord? Neen? Alle begrip want naar horen zeggen blijken de kaarten ontoereikend. En wat deze middag volgde, was niet minder intens… Het kasteel van prinses Hartschelp en koning Zandkroon was weggespoeld er dat moest weer opgebouwd worden!

Het zijn geen avonturen die me energie gekost hebben, het zijn avonturen die me laten zweven. De magie van fantasie, ze is er op kamp overal, en ze is er ongetwijfeld bij jullie thuis. Het magisch denken zit in de pannenkoeken die in het keukentje gecreëerd worden, in het deken dat een spook wordt, in de takken die een veilige hut worden, in de verzameling Playmobil op de grond die de stad van de draak wordt.

Fantasie

De fantasie is één van de bouwstenen in de ontwikkeling van kinderen.

  • Het begint met het nadoen van de werkelijkheid: roeren in potjes of een popje in een bed leggen. Rond 18 maanden wordt de eerste fantasie gebruikt: er opent zich een nieuwe wereld voor elk kind door de mogelijkheid van magisch denken.
  • Het hoogtepunt van het magisch denken situeert zich in de kleuterperiode.  Kleuters ontdekken de verzonnen werkelijkheid: de knuffeldino wordt een echte dino die de duplomannetjes wil opeten en een banaan wordt een telefoon waarmee ze bellen naar opa. Het is voor kleuters een manier om nieuwe dingen te onderzoeken en zich in te leven. Daarnaast vullen kleuters ook met hun fantasie in wat ze nog niet weten.
  • Lagereschoolkinderen kunnen reeds onderscheid maken tussen wat echt is en wat fantasie is. Ze krijgen dan ook een voorkeur voor dingen die echt zijn of echt kunnen zijn. Spel waarbij fantasie en werkelijkheid gecombineerd worden, geniet de voorkeur. Tegelijkertijd heeft het magisch denken een belangrijke rol in het beïnvloeden van gebeurtenissen waarop de kinderen geen invloed hebben. Denk maar aan het lopen op de witte strepen van het zebrapad of het dragen van een geluksonderbroek.

Als ouders en begeleiders is het onze taak om dan ook zoveel mogelijk fantasie te stimuleren in het spel van kinderen. Door fantasie in spel te verwerken, geven we kinderen de kans om mogelijkheden te ontdekken, oplossingen te creëren, om te gaan met angst (denk maar aan het naspelen van een doktersbezoek waarbij zij zelf de dokter mogen zijn), sociale situaties te verkennen (bij het naspelen van een situatie gebruiken ze ook regels die van toepassing zijn in echte situaties) en het oefenen van sociale vaardigheden (in fantasiespel stelt een kind zich iets voor en andere kinderen worden hierbij betrokken. Er wordt met fantasie op geanticipeerd en zo oefenen kinderen met gedrag die ze kunnen inzetten in sociale situaties).

Fantasiespel maakt een kind creatiever, gelukkiger en socialer. Speel jij morgen dan ook mee ‘klasje’ met de 10 knuffels van je kind of tem je die draak die zich achter het gordijn verschuilt? Of start jij zelf het fantasiespel met een magische toverdrank? Of verzinnen jullie samen een verhaal?

Op kamp hebben we die uitnodiging alvast ingekaderd en dragen we fantasie elke dag hoog in het vaandel. Schip Ahoy!