Ons beleidsplan is er!

Hier is het dan: ons beleidsplan voor de komende vier jaar (2022- 2025). Uitgeschreven op 52 pagina’s vind je Idee Kids’ dromen en doelen voor de nabije toekomst. In grote lijnen willen we vijf hoofddoelstellingen verwezenlijken:

  1. Idee Kids bouwt een kampwerking uit met focus op innovatie, optimalisatie en duurzaam vertrouwen

In de uitbouw van onze kampwerking, streven we naar meesterschap. We leggen de lat hoog en gaan verder dan wat onze stakeholders verwachten. Wat die vandaag verwachten, kan immers morgen veranderen.

  1. Idee Kids laat monitoren zich ontwikkelen met oog voor hun beleving voor, tijdens en na de kampweek.

Elke van de 3.000 monitoren die het allerbeste van zichzelf geven voor onze kampen, verdient aandacht en ontwikkelingskansen. Zo kunnen zij op hun beurt ook inzetten op de kansen voor kinderen.

  1. Idee Kids geeft kinderen kansen om te participeren, te experimenteren en te ontwikkelen in een veilige omgeving

Op kamp willen we zoveel mogelijk kinderen verwelkomen en hen ‘zien’, in al hun diversiteit. We willen hen erkennen in hun eigenheid, hun talenten benoemen, hen ruimte bieden iets nieuws te proberen, met vallen en opstaan, in alle veiligheid. Dat alles is zo belangrijk voor hun zelfvertrouwen.

  1. Idee Kids is een formidabele plaats om te werken en te groeien.

Een team van ongeveer 30 medewerkers zet zich dagelijks in voor de organisatie van onze kampen. Elke medewerker krijgt de kans om vanuit zijn kracht de toekomst vorm te geven. Iedereen staat aan het roer van zijn of haar eigen schip. Op de vlag van die grote scheepsvloot wappert: “Work like a captain, play like a pirate!”, de leuze van ons medewerkersbeleid.

  1. Idee Kids werkt structureel samen met Kriebels & Kuren.

Zoveel mogelijk kinderen en jongeren de beste vakantiedagen laten beleven, daar gaan we voor. Daarom slaan we vol overtuiging en goesting de handen stevig in elkaar met Kriebels & Kuren vzw. Zo geven we kinderen en jongeren de kans om doorheen het complete aanbod te varen.

We hebben dus grootste plannen de komende jaren. Elke doelstelling maakten we behapbaar door ze onder te verdelen en de nodige acties op te lijsten. Dit alles kan je rustig nalezen in ons beleidsplan.

Een uitgebreide versie van het proces om tot deze vijf doelstellingen en alle acties eraan verbonden te komen, kon je hier al volgen. We hebben ouders, monitoren, kinderen, partners en concullega’s bevraagd. Het intern team aan het werk gezet om prioriteiten te stellen, haalbaarheid in te schatten en acties uit te werken. Onze grafische wizard maakte het proces af door het beleidsplan vanbinnen én vanbuiten in een Idee Kidsjasje te steken. Het was een werk van lange adem, met veel betrokken stakeholders, maar we zijn heel fier op het resultaat. Wij staan alvast te popelen om onze dromen verwezenlijkt te zien worden!

What’s next?

Aan het kunnen uitwerken van al onze acties en projecten hangt een financieel kaartje vast. Afhankelijk van de steun die we krijgen van het departement Cultuur, Jeugd en Media, kunnen we dit alles waarmaken. Momenteel neemt het departement, specifieker de administratie en het adviescomité, de tijd om onze beleidsnota onder de loep te nemen. Op basis van hun advies kent de minister van Jeugd in september onze werkingssubsidies toe.

Wat er ook beslist wordt, wij zijn nu al trots de weg die we uitgestippeld hebben!

Blader gerust even door onze beleidsnota. Je ontdekt er hoe we onze vijf hoofddoelstellingen in de praktijk willen brengen.

Lees ons beleidsplan