Beleidsplan, waar zijn we nu mee bezig?

Het is ondertussen alweer even geleden dat je een update over ons beleidsproces kreeg, maar maak je geen illusies: we schrijven er nog steeds naarstig aan voort. We nemen je met plezier even mee in het proces dat we sinds onze laatste beleidspost achter de rug hebben:

Alle beleidsblogberichten vind je hier.  

In het voorjaar 2020 buigen verschillende koppen uit het Idee Kidsteam zich met gretig enthousiasme over het beleidsplan 2022-2025. De onderzoeksfase is net afgerond: ouders, monitoren, partners en andere stakeholders hebben de tijd genomen om ons van uitgebreide input te voorzien. Na het toeslaan van het Coronavirus worden de onderzoeksresultaten met evenveel ijver vanuit ons kot geanalyseerd. Alle input wordt naast elkaar gelegd en zo wordt een groot schema ingevuld waar we de sterktes, zwaktes, kansen, aspiraties, resultaten en bedreigingen van Idee Kids oplijsten. Daarna kiest elke medewerker van Idee Kids per categorie de voor hem/haar relevantste items uit. Hiermee gaan we als beleidsteam opnieuw aan de slag. Maar liefst 337 beleidsuitdagingen wachten op een aanpak. Om de bomen in het bos terug te zien, worden alle beleidsuitdagingen geclusterd. De clusters zetten we op hun beurt om naar doelstellingen. Na een intensief proces van groeperen, herformuleren en situeren, worden de definitieve strategische doelstellingen geselecteerd.

Op vrijdag 22 mei kregen we na maanden van speculeren eindelijk het verlossende groene licht voor de zomerkampen. In vijf weken tijd dienen honderden bubbels gevormd te worden, de kampwerking wordt volledig herdacht. Bij het beleidsplan wordt even op de pauzeknop gedrukt om ons integraal op de zalige zomerkampen te storten.

In september, verder surfend op de energie van de zomerkampen, vliegen we er opnieuw in: feedback van ouders en monitoren wordt afgetoetst met het vooropgestelde doelstellingskader. Waar nodig verfijnen we, om zo voor elk van onze vijf strategische doelstellingen tot operationele doelstellingen te komen.
Een beleidsplan bestaat, naast een hele hoop andere zaken, hoofdzakelijk uit strategische en operationele doelstellingen. Dit is eigenlijk de vertaling van wat we tijdens de komende beleidsperiode willen verwezenlijken. Een stappenplan om onze dromen om te zetten in daden.
Een strategische doelstelling formuleert waar we tegen 2025 willen staan. Elke strategische doelstelling bestaat uit meerdere operationele doelstellingen. Een operationele doelstelling is concreet, meetbaar, actiegericht, realistisch, tijdsgebonden én inspirerend. Of anders gezegd: een strategische doelstelling wordt bereikt door operationele doelstellingen te realiseren.

Daar is het nog niet gedaan, want naast operationele doelstellingen zijn er aan strategische doelstellingen ook acties en indicatoren verbonden. Het onderscheid tussen de twee:

  • Acties: dit gaan we doen!
  • Indicatoren: hoe tonen we aan dat we bereikten wat we beloofden?

Om dit alles te kunnen realiseren berekenen we ook de mensen en middelen die nodig zijn om dit alles te kunnen bereiken. Dus hoeveel tijd van een voltijdse werkweek een of meerdere van onze collega’s bezig gaan zijn met het realiseren van de doelstellingen, alsook het kostenplaatje daaraan verbonden.

Concreet ziet het er zo uit:

  • Strategische doelstelling: Idee Kids zorgt voor een totaalbeleving bij kinderen en hun ouders en zet daarbij in op duurzaam vertrouwen.
  • Operationele doelstelling: Idee Kids creëert een educatieve totaalbeleving waarbij elk kind spelenderwijs kan groeien.
  • Actie: Idee Kids maakt gebruik van externe knowhow om vorm te geven aan de educatieve totaalbeleving van kinderen.
  • Indicator: Elk thema heeft een uitgewerkt draaiboek dat minstens één activiteit per ontwikkelingsdomein bevat.

Je kan je wel voorstellen, een heus proces om geklaard te krijgen. Momenteel zijn al onze strategische en operationele doelstellingen, acties en indicatoren en mensen en middelen in één groot document gegoten. We verbinden nu dit alles tot een samenhangend verhaal. De eindmeet van december 2020 is in zicht. Ons enthousiasme om juichend over de finish te gaan des te groter!

Wordt vervolgd …

Hierbij nog een leuke foto van ons beleidsteam in actie!