Corona-update: veilig op kamp

Mocht er nog twijfel over bestaan: we gaan op kamp deze zomer! 
Ook krijgt de manier waarop we op kamp gaan stilaan meer vorm. We geven een eerste update.

Contactbubbels, wat is dat precies?

We gaan op kamp in contactbubbels tot 50 personen. Wel zijn er per kamplocatie meerdere bubbels mogelijk. Elke bubbel heeft een eigen ingang, speelruimte, verschillende lokalen en een sanitaire blok. Ook de voor- en naopvang worden per bubbel georganiseerd. Zo zorgen we ervoor dat de bubbels altijd strikt gescheiden blijven.
Ouders mogen de bubbel niet betreden. Er wordt een knuffelzone voorzien om afscheid te nemen. We vragen alle volwassenen om bij het brengen en ophalen van de kinderen een mondmasker te dragen.

De week voor het kamp ontvang je een mail met alle praktische details, waarin je ook terugvindt in welke bubbel je zoon of dochter zit. De bubbels worden ingedeeld op basis van de kampthema’s. Het kan zijn dat broers en zussen van een verschillende leeftijd niet in eenzelfde bubbel zitten. Dit vormt op zich geen probleem, maar het is wel iets waar je als ouder rekening mee moet houden bij het brengen en ophalen van je kinderen. Wij doen er alles aan om iedereen goed op te vangen.

Ben je nieuwsgierig hoe de bubbels er precies uitzien? Vanaf maandag vind je op onze website de bubbelindeling per locatie terug.

Hoe gaat het er in de bubbel aan toe?

In de bubbels zetten we de kampwerking zoals de kinderen die kennen voort. Er worden geen mondmaskers gedragen en er is geen social distancing tussen de kinderen en monitoren nodig. Eens op kamp, kunnen de kinderen nog steeds naar hartenlust creëren, spelen en ravotten.
In elke bubbel is er een bubbelverantwoordelijke aanwezig, een extra paar handen die alles in goede banen leidt. Zo voorzien we ruimte om extra zorg te bieden aan de kinderen, de monitoren te ondersteunen en aandacht te besteden aan een goede hygiëne op kamp.
Deze zomer vragen we alle kinderen om een eigen drinkfles en hun eigen koek en fruit mee te brengen.

De bubbels verlaten de kamplocatie niet. Dit wil zeggen dat alle uitstappen geannuleerd zijn. De ouders deze kampen werden hier reeds over ingelicht. Externe gastlesgevers komen wel nog langs op kamp. Ook hier houden we rekening met alle voorzorgsmaatregelen.

Wie mag mee op kamp? 

We verwelkomen het liefst alle kinderen op kamp. Om de veiligheid van iedereen te waarborgen, maken we deze zomer enkele uitzonderingen: 

  • Kinderen die in de drie dagen voor het Idee Kidskamp ziek zijn (geweest) kunnen helaas niet deelnemen. Enerzijds omdat het kind anderen kan besmetten (ongeacht het over COVID-19 gaat of niet), anderzijds heeft het kind dan een verzwakt immuunsysteem waardoor het zelf ook vatbaarder is voor ziektes. 
  • Kinderen die tijdens het kamp ziek worden, worden onmiddellijk van de kampplaats opgehaald (ongeacht het om COVID-19 symptomen gaat of niet). Enerzijds omdat het kind anderen kan besmetten, anderzijds heeft het kind dan een verzwakt immuunsysteem waardoor het zelf ook vatbaarder is voor ziektes. Enkel na drie dagen ziektevrij te zijn of met een positief advies van een arts kan de deelnemer terug naar kamp komen. 
  • Wie COVID-19 heeft gehad, moet minimaal zeven dagen na diagnose rekenen alvorens opnieuw deel te kunnen nemen aan het kamp en reeds drie dagen klachtenvrij zijn.
  • Wie een besmet persoon binnen de eigen thuisbubbel heeft (ouder, broer, zus...), moet getest worden en moet de termijn voor thuisisolatie respecteren vanaf het laatste contact met de patiënt.
  • Kinderen die tot de risicogroep behoren, kunnen deelnemen mits een schriftelijke toestemming van de ouder, voogd of huisarts. Hoe weet je als je zoon of dochter tot de risicogroep behoort? De Ambrassade maakte in overleg met verschillende pediatrische beroepsverenigingen een niet-limitatieve lijst met de risicogroep bij kinderen. De lijst kan je hier raadplegen. 
  • Het is geen probleem als je kind de week voor het Idee Kidskamp met een andere organisatie op activiteit gaat. Wel raden we aan in het weekend tussen de twee activiteiten de bubbels waarin je kind contact heeft te beperken. En wees alert voor de ziektesymptomen. 
     

We hebben een stappenplan uitgewerkt voor wanneer een kind symptomen vertoont op kamp. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat het kind onmiddellijk opgehaald kan worden van de kampplaats. Het is aangeraden om dan zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan en Idee Kids op de hoogte te houden (vermoeden COVID-19 of niet, al dan niet testen, …). We danken je alvast voor je medewerking hieromtrent.

Wanneer een deelnemer positief test op COVID-19, wordt voor de hele bubbel het kamp stopgezet. Ook broers en zussen van kinderen uit de ontbonden bubbel kunnen even niet meer op kamp komen. Het resterende inschrijvingsgeld wordt in je Idee Kids-spaarpot geplaatst.

Gelieve Idee Kids te contacteren indien je kind in de twee dagen na het kamp positief test op COVID-19. Zo kunnen wij het nodige ondernemen om de andere deelnemers van de bubbel te informeren.

Deze kampzomer vraagt ook om een update van de medische fiches. Zo krijgen we als organisatie beter zicht op de mogelijke risicogroepen aanwezig op kamp. Iedereen die ingeschreven is voor de zomer 2020, ontvangt hier een mail over.

De krijtlijnen van de kampzomer 2020 zijn uitgetekend. Het wordt er één waar we meer dan ooit plezier en veiligheid met elkaar verzoenen. We passen overal de maatregelen nauwlettend toe en tegelijk zetten we alles op alles om alle kinderen een onvergetelijke zomer te bezorgen. Eentje vol plezier, amusement en handen wassen. Tot op kamp!

Voor meer informatie rond de jeugdwerkzomer, neem een kijkje op de website van De Ambrassade

Veelgestelde vragen

Gaan de kampen deze zomer door?

Jazeker, we gaan op kamp deze zomer!
De beslissing om de jeugdkampen te laten doorgaan, is er niet zomaar gekomen. Hier is goed overlegd met de experten.
Jouw reeds gemaakte zomerinschrijvingen werden stilzwijgend behouden. Je kan de status van je kampen steeds raadplegen op je persoonlijke pagina bij 'menu, mijn inschrijvingen'. Indien er 'bevestigd' staat, dan gaat dit kamp door en heb je alreeds de factuur mogen ontvangen na inschrijving. Bij de status ‘reservelijst’ heeft je kind op dit moment helaas nog geen plekje kunnen bemachtigen en wordt dit nog even afwachten.

Verder wordt je kamp nooit zomaar geannuleerd: telefonisch contact en/of een persoonlijke mail gaat er steeds aan vooraf.

Mag mijn kind deze zomer naar verschillende jeugdwerkingen gaan?

Ja, dit is geen probleem. Respecteer wel de bubbels voor, tijdens en na het kamp. Zo kies je best voor één soort activiteit per week en beperk je zoveel mogelijk het contact voor en na het kamp tot de primaire bubbel (= thuisbubbel). In het weekend tussen twee activiteiten raden we aan de bubbels waarin je kind contact heeft te beperken.

Hoe blijven de bubbels op eenzelfde kamplocatie van elkaar gescheiden?

De bubbels worden fysiek van elkaar gescheiden. Elke bubbel heeft eigen lokalen, een afzonderlijke speelruimte en aparte sanitaire blok ter beschikking. Waar nodig worden Nadarhekken gebruikt (zelfde systeem als de meeste van de scholen) om zo de bubbel fysiek af te bakenen.

Zal de voor-en na opvang in dezelfde bubbel van 50 personen georganiseerd worden?

Ja, de kampbubbels worden volledig van elkaar gescheiden. De verschillende bubbels gaan op kamp op geen enkel moment contact met elkaar hebben. Ook de voor- en na opvang blijft dus gescheiden. Een bubbel-grondplan er kamplocatie vind je hier: ideekids.be/locaties

Hoe kan ik mijn kind veilig naar kamp brengen en van kamp afhalen?

Ouders behoren niet tot de bubbel en mogen niet in contact komen met de andere deelnemers binnen deze bubbel. Er is een knuffelzone voorzien om afscheid te nemen. Eveneens vragen we alle volwassen om een mondmasker te dragen bij het brengen en afhalen van je zoon of dochter. 
Hoe de bubbels fysiek georganiseerd worden, verschilt van kamplocatie tot kamplocatie.
Jullie zullen tijdig en voldoende geïnformeerd worden in welke bubbel je kind zal vertoeven en waar en hoe je jouw kind veilig zal kunnen afzetten op de kamplocatie.

Welke extra maatregelen neemt Idee Kids m.b.t. handhygiëne?

Monitoren nemen de groep meerdere keren per dag mee om samen de handen te wassen. Ook wanneer kinderen ’s morgens de bubbel binnenkomen gaan we met water en zeep aan de slag. Op verschillende kampplaatsen gebeurt dit tijdens de opvang in een teil met stilstaand water. Graag benadrukken we dat dit geen bijkomende risico’s met zich meebrengt. Het water in de teil wordt op regelmatige tijdstippen vervangen. Hiermee volgt Idee Kids het zomerplan zoals opgesteld door De Ambrassade, Bataljong en minister van Jeugd Benjamin Dalle. Met de goedkeuring van GEES (Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie) schrijven zij als volgt:

‘Voorzie voor het binnengaan van sanitaire ruimtes, bij de eetruimtes en in de buurt van activiteiten dat handen gewassen of gereinigd kunnen worden om besmetten van contactoppervlaktes te vermijden. Water en zeep is in principe voldoende. Je kan ook gebruik maken van stilstaand water (bv. in een kuipje) indien dit, na het gebruiken door de verschillende aanwezige kinderen, ververst wordt tussen elke wasbeurt in. Laat dit dus niet staan om later opnieuw te gebruiken.’

Welke activiteiten gaan door en welke niet?

Het grootste deel van de activiteiten gaat door zoals Idee Kids deze nog voor Corona heeft ingepland.

Verder koos Idee Kids voor het inperken van risico’s door het annuleren van de uitstappenbij onze projectkampen (1e – 6e leerjaar). Ouders van kinderen die op uitstap gingen tijdens het kamp werden reeds op de hoogte gebracht. We vinden dit bijzonder jammer en toch geloven wij ook dat dit de juiste beslissing is. We blijven dus steeds op het kampdomein en brengen daar het kampthema volledig tot leven.

Kan ik nog een middagdrankje toevoegen?

Je kan nog altijd middagdrankjes laten voorzien door Idee Kids. Je kan deze toevoegen bij de inschrijving. Als je dit niet gedaan hebt en toch nog een middagdrankje wenst, kan je deze altijd toevoegen op je persoonlijke pagina (‘mijn inschrijvingen’ - ‘wijzig opties’). Wij sturen je dan een aangepaste factuur. Als dit niet zou lukken, kan je ons altijd een mailtje sturen (info@ideekids.be) of eens bellen naar ons (09 210 80 00). Let wel, je kan geen middagdrankje ter plaatse betalen op kamp. Water is wel altijd gratis beschikbaar op de kamplocatie, wel vragen we dit jaar alle kinderen om een eigen drinkfles mee te nemen. 

Wat met het toonmoment op vrijdag?

Dit jaar organiseert Idee Kids geen toonmoment op de kamplocatie. Het is namelijk heel moeilijk om op zo’n gebeuren ‘social distancing’ te kunnen garanderen. We zitten dit jaar extra in op communicatie via de kampblog. Wel zal er zoals steeds op de laatste dag van het kamp naopvang voorzien worden tot 18.00 u., binnen de eigen bubbel weliswaar.

Behoort het opgegeven vriendje tot dezelfde bubbel?

Ja, als het vriendje hetzelfde kamp volgt als je kind dan wordt, bij het maken van de groepjes binnen de bubbel, eerst rekening gehouden met de opgegeven vriendjes en daarna wordt op leeftijd ingedeeld.

Wat gebeurt er met mijn geld als mijn reeds betaald kamp geannuleerd wordt omwille van Corona?

Het opzet is dat het reeds betaalde inschrijfgeld voor onbeperkte duur in jouw Idee Kids spaarpot wordt geplaatst.
Deze spaarpot wordt automatisch in mindering gebracht bij jouw eerstvolgende online of telefonische inschrijving. Je zou aldus het betaalde inschrijfgeld nooit kwijtraken.
De waarde van je spaarpot kan je steeds raadplegen via je persoonlijke pagina via 'menu', 'mijn betalingen'.
Verder luistert Idee Kids graag naar elk afzonderlijk verhaal als dit nodig blijkt.