Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek.

2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website een optie nemen voor een plaats in één of meerdere kampen. Je ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Idee Kids vzw de betaling ontvangen heeft, ontvang je via e-mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Idee Kids vzw niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat. Belangrijk: De gestructureerde mededeling op de betalingsuitnodiging is specifiek. Het is van belang dat dit nummer correct genoteerd wordt op de overschrijving.

4. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Idee Kids vzw door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

5. Annulatie van een kamp:

  • indien het kamp nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.
  • Indien het kamp reeds betaald was, dan zijn er twee mogelijkheden:
    • In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min. 12 administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden.
    • In alle andere gevallen: je laat ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij voegen het betaalde bedrag (verminderd met € 12 administratiekosten) toe aan jouw Idee Kids spaarpot op jouw persoonlijke pagina. 

6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

7. Idee Kids vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. Idee Kids vzw zorgt steeds voor een alternatief kamp of betaalt jou het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

9. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Idee kids zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van het inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen projectkamp, is niet mogelijk.

10. Idee Kids houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van € 12 verrekend. 

11. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp. Je kan hiervoor ook het online evaluatieformulier gebruiken.

12. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

13. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van Idee Kids vzw voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Idee Kids vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

14. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en vieruurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers van de kampen zonder overnachting zelf meegebracht. Bij inschrijving kan online een drankkaart gekocht worden. Een drankkaart geldt voor 1 drankje per kampdag.  

15. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Idee Kids vzw. Idee Kids vzw kan ook jouw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor jou. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel telefoontje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)  

16. Idee Kids vzw neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dien je dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

17. Voor al uw kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Idee Kidskamp deelnemen ontvang je een fiscaal attest. Dit attest kan je downloaden op je persoonlijke pagina. 

18. Om een tussenkomst van jouw ziekenfonds te verkrijgen, ontvang je een attest van deelname dat je kan indienen bij jouw ziekenfonds. Dit attest kan je downloaden op je persoonlijke pagina.

19. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website onder 'kortingen'. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen dienen op het moment van inschrijving toegevoegd te worden en worden nooit terugbetaald.

Door de betaling uit te voeren voor de Idee Kids projectkampen bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.