Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Ouders kunnen enkel inschrijven voor een volledige kampweek.

2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website inschrijven in één of meerdere kampen. Je ontvangt onmiddellijk daarna een uitnodiging tot betaling per mail. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Idee Kids vzw de betaling ontvangen heeft, ontvang je via mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van de factuur heeft de deelnemer tien werkdagen tijd om de betaling uit te voeren. Idee Kids vzw werkt met één gestructureerde mededeling per gezin/account en geeft de deelnemer de mogelijkheid om alle kampen ineens kan betalen. Wanneer de betaling Idee Kids vzw niet tijdig bereikt en er geen antwoord/betaling volgt op de bijhorende betaalherinnering (dertig dagen na inschrijving), wordt de inschrijving geannuleerd. Last minute deelnemers worden geacht het kamp voor de start van het kamp te betalen. Een spreiding van betaling of een annulatie kan ten aller tijde worden aangevraagd via info@ideekids.be of 09/210 80 00 waardoor Idee Kids vzw op hun beurt de betaalherinneringen stopzet.

4. Annulatie van een kamp

4.1 Aanvraag tot annulatie:

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds door te geven aan Idee Kids vzw ter registratie in onze bestanden. Een annulatie kan via mail (info@ideekids.be), telefoon (09/210 80 00) of via de link in de betaalherinnering worden doorgegeven.
De deelnemer ontvangt onmiddellijk daarna een bevestiging van annulatie in hun mailbox. Door deze annulatie worden betaalherinneringen stopgezet en kan Idee Kids vzw een andere (reserve)deelnemer gelukkig maken met deze plaats.

4.2 Voorwaarden: 

  • een niet betaald kamp: Idee Kids vzw kan de inschrijving kosteloos annuleren.
  • een reeds betaald kamp: 

(1) het inschrijfgeld wordt in onderling overleg overgezet naar een ander kamp. 
(2) het inschrijfgeld wordt in je persoonlijke Idee Kids spaarpot geplaatst met onbeperkte geldigheid en wordt automatisch in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving. Hier wordt een administratieve kost van €12 aangerekend. 

  • door ziekte/ongeval: op vertoon van het doktersattest kan Idee Kids vzw het inschrijfgeld terugstorten en dit binnen de drie weken. Hierbij wordt een administratieve kost van €12 aangerekend. 
    De corona-maatregelen brengen een grote drukte met zich mee. De termijn van terugstorting binnen 3 weken is niet altijd meer haalbaar. Geef ons zeker een seintje indien je hierdoor in de problemen komt. 
     

5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

6. Idee Kids vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. Idee Kids vzw zorgt steeds voor een alternatief kamp of betaalt het inschrijvingsgeld integraal terug.

8. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Idee kids zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van het inschrijvingsgeld,  als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen projectkamp, is niet mogelijk.

9. Idee Kids houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waaraan niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratie kost van €12 aangerekend.

10. Bij een eventuele klacht kan de ouder steeds de kampverantwoordelijke (gele T-shirt) aanspreken of Idee Kids  vzw contacteren per telefoon 09/210 80 00 of via info@ideekids.be. Opmerkingen, bezorgdheden of klachten kunnen ook ingediend worden via het evaluatieformulier dat naar elke deelnemer wordt verzonden op het einde van het kamp. 

11. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

12. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van Idee Kids vzw voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Idee Kids vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en tussendoortjes. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht. Bij inschrijving kunnen er middagdrankjes worden gekocht. Wij rekenen €1 aan per middag/drankje.

14. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Idee Kids vzw. Idee Kids vzw kan ook jouw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor jou. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen op aanvraag via 09/210 80 00 of info@ideekids.be verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)  

15. Idee Kids vzw neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dan kan je deze instellingen aanpassen op je persoonlijke pagina bij 'menu', 'mijn familie' door te klikken op de groene bol onder je naam. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren. 

16. Kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Idee Kids kamp deelnemen, ontvangen automatisch een fiscaal attest per mail de maandag na het kamp.

17. De maandag na het kamp ontvangt de deelnemer automatisch een attest van deelname per mail. Dit attest zal vanaf dan ook te downloaden zijn op de persoonlijke pagina van de deelnemer (zie:  'menu', 'mijn inschrijvingen'). Om de tussenkomst te verkrijgen dient de deelnemer het attest in te dienen bij hun ziekenfonds. 

18. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website onder 'kortingen'. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend op de factuur. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen dienen op het moment van inschrijving toegevoegd te worden en worden nooit terugbetaald.

19. Idee Kids vzw aanvaardt Sport-en cultuurcheques van Sodexo en Edenred (België) en Jeugd-Axibonnen (Brugge). Graag de naam en geboortedatum van de deelnemer noteren op de achterzijde van elke bon / ticket en daarna aangetekend versturen naar 'Idee Kids vzw - Zwaantjesstraat 33 - 9090 Melle'. Een aangepaste factuur wordt verzonden wanneer Idee Kids deze op kantoor ontvangt. Let wel: cheques, bonnen worden nooit terugbetaald, indien de deelnemer de factuur reeds wil betalen dan kan hij al wel de waarde ervan in mindering brengen op het totaalbedrag.

Door de betaling uit te voeren voor de Idee Kids projectkampen bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.