Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.De ouder/voogd schrijft steeds in voor een volledige kampweek. Inschrijven kan online (ideekids.be) of telefonisch (09/210 80 00) voor één of meerdere kampen.

Onmiddellijk na inschrijving wordt een bevestiging en bijhorende factuur per mail verzonden naar de ouder/voogd. De status van de inschrijving kan vanaf dan ook geraadpleegd worden op hun persoonlijke pagina bij ‘Menu, Mijn inschrijvingen; de factuur bij ‘Menu, Mijn betalingen’.

2.Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Last minute inschrijvingen worden geacht betaald te zijn voor de start van het kamp.

Betalen kan:
(1) online (via QR code / kaartlezer) meteen of tot tien werkdagen na inschrijving.
Bij het afronden van een online inschrijving wordt de online betaaloptie voorgesteld. Indien de ouder/voogd wenst in te schrijven voor meerdere kampen worden het best alle kampen ineens betaald op het moment dat ze zeker zijn van de beschikbaarheid. Op de persoonlijke pagina bij ‘Menu, Mijn betalingen’ kan de ouder/voogd steeds terecht om online betalingen uit te voeren met de keuzemogelijkheid om het openstaande bedrag volledig of voor een deel te betalen.
(2) per overschrijving (via gestructureerde mededeling) en dit binnen de tien werkdagen na inschrijving. De benodigde gegevens worden na elke inschrijving per mail verzonden. Idee Kids vzw werkt met één gestructureerde mededeling per gezin/account en creëert zo de mogelijkheid alle kampen ineens te betalen.

Nadat Idee Kids vzw het inschrijfgeld ontvangen heeft wordt een betaalbevestiging per mail verzonden naar de ouder/voogd. De ontvangen betaling wordt zichtbaar op hun persoonlijke pagina via ‘Menu, Mijn betalingen’. Het kan een drietal dagen duren vooraleer een betaling door het bankencircuit is verwerkt en aldus zichtbaar wordt voor de ouder/voogd.

3. Spreiding of uitstel van betaling kan steeds worden aangevraagd via info@ideekids.be of 09/210 80 00 waardoor betaalherinneringen even worden stopgezet. Last minute inschrijvingen worden geacht betaald te zijn voor de start van het kamp.

4. Idee Kids vzw aanvaardt Sport- en cultuurcheques van Sodexo en Edenred (België) en Jeugd-Axibonnen (Brugge). De ouder/voogd dient de naam en geboortedatum van de deelnemer te noteren op de achterzijde van elke cheque/bon en daarna aangetekend te versturen naar Idee Kids vzw (Zwaantjesstraat 33 - 9090 Melle). Een aangepaste factuur wordt verzonden wanneer Idee Kids vzw de cheques/bonnen ontvangt. Cheques en bonnen worden nooit terugbetaald; indien de ouder/voogd de factuur reeds wil betalen dan kan hij/zij de waarde van de cheque/bon in mindering brengen op het totaalbedrag en zo enkel de restwaarde overmaken aan Idee Kids vzw.

5. Alle bestaande kortingen en andere voordelen staan vermeld op de website van Idee Kids vzw bij de rubriek ‘Korting’. Kortingen zijn niet cumuleerbaar, zo wordt de hoogste korting steeds automatisch verrekend op de factuur. Onrechtmatig verkregen kortingen kunnen worden teruggevorderd. Een korting die na betaling wordt toegevoegd, wordt op de Idee Kids spaarpot geplaatst met onbeperkte geldigheid en wordt niet terugbetaald.

6. Het inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang en verzekering. Een lunchpakket wordt door de deelnemer zelf meegebracht. Bij inschrijving kan de ouder/voogd middagdrankjes aankopen voor de hele kampweek (€1 aan per middag/drankje).

7. Annulatie van een kamp

7. 1. Aanvraag van een annulatie

De ouder/voogd dient de aanvraag tot annulatie steeds actief door te geven aan Idee Kids vzw ter registratie. Een annulatie doorgeven kan via mail (info@ideekids.be), telefoon (09/210 80 00) of de betaalherinnering (link in mail). De ouder/voogd ontvangt een bevestiging van annulatie per mail en de betaalherinneringen worden stopgezet. Idee Kids vzw kan de vrijgekomen plaats aanbieden aan een andere (reserve)deelnemer.

7.2. Annulatie voorwaarden:

  • Een niet betaald kamp: de inschrijving wordt kosteloos geannuleerd.
  • Een betaald kamp:
    (1) het inschrijfgeld wordt in onderling overleg overgeplaatst naar een ander kamp.
    (2) het inschrijfgeld wordt als tegoed in de Idee Kids spaarpot geplaatst met onbeperkte geldigheid. De spaarpot wordt automatisch in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving.

Bij een terugbetaling op aanvraag wordt standaard een annulatie-en transactiekost van €12 afgehouden op het betaalde inschrijfbedrag.

8. De ouder/voogd ontvangt betaalherinneringen wanneer een kamp niet tijdig betaald wordt. Idee Kids vzw behoudt zich het recht de inschrijving te annuleren indien er geen reactie, betaling of annulatie volgt via de ouder/voogd op de uitgestuurde betaalherinneringen.

9. Door overmacht (bv. pandemie), in uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of wijzigen van locatie. Idee Kids vzw houdt zich eraan de ouder/voogd tijdig in te lichten. Idee Kids vzw tracht steeds een waardig kampalternatief aan te bieden of plaatst het betaalde inschrijfbedrag op de Idee Kids spaarpot van de ouder/voogd. Deze spaarpot is onbeperkt geldig en wordt automatisch in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving. Verder luister Idee Kids vzw steeds naar elk afzonderlijk verhaal.

10. In uitzonderlijke gevallen kan een geplande uitstap of activiteit wijzigen. Indien de ouder/voogd de volledige inschrijving om deze reden wenst te annuleren, gebeurt dit onder onze bestaande annulatie voorwaarden (7.2).

11. De ouder/voogd kan een klacht of bezorgdheid rechtstreeks bespreken met de kampverantwoordelijke ter plaatse en/of met het onthaal van Idee Kids vzw via 09/210 80 00 of info@ideekids.be. Idee Kids vzw verstuurt per kampweek een evaluatiemail waar eveneens gepolst wordt naar de tevredenheid van de ouder/voogd en de deelnemer. Idee Kids vzw garandeert de ouder/voogd/deelnemer om met de gekregen feedback aan de slag te gaan.

12. Toediening medicatie op kamp: de ouder/voogd verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de moni /de kampverantwoordelijke ter plaatse voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De moni/ de kampverantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Idee Kids vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

13. Als pluralistische organisatie ziet Idee Kids vzw de toenemende diversiteit in de samenleving als realiteit én verrijking. Idee Kids vzw wil diversiteit (ongeacht geslacht, leeftijd, etniciteit, ziekte, beperking, seksuele voorkeur) verwelkomen en inclusie kansen geven binnen hun kampwerking.

14. Op momenten wanneer ons inclusiebeleid (1) de kwaliteit van onze werking (2) het welbevinden van andere deelnemers en/of monitoren dusdanig in het gedrang brengt, behoudt Idee Kids zich het recht in dialoog te gaan met de betrokken partijen en indien nodig het kamp te beëindigen voor deze deelnemer. De ouder/voogd ontvangt een terugbetaling voor de afwezige dagen. 

15. Idee Kids vzw neemt foto's van de activiteiten en de deelnemers tijdens het kamp. Mits toestemming van de ouder/voogd kunnen deze foto’s ook gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. De voorkeur kan steeds gewijzigd worden door de ouder/voogd op hun persoonlijke pagina bij 'Menu', Mijn familie' (zie groen icoon onder de naam van de deelnemer). De ouder/voogd voegt een foto toe van de deelnemer zodat Idee Kids weet om wie het gaat. 

16. De maandag na het kamp ontvangt de ouder/voogd automatisch een attest van deelname. Dit attest zal vanaf dan ook te downloaden zijn op hun persoonlijke pagina via ‘Menu, Mijn inschrijvingen’. Met dit attest kan de ouder/voogd nagaan bij hun mutualiteit of zij een tussenkomst verkrijgen op het betaalde inschrijfgeld.

17. Idee Kidskampen zijn fiscaal aftrekbaar. De maandag na het kamp ontvangt de ouder/voogd van de deelnemer (jonger dan 12 jaar) automatisch het fiscaal attest per mail. Dit attest zal vanaf dan ook te downloaden zijn op hun persoonlijke pagina via ‘Menu, Mijn inschrijvingen’. 

18. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

19. Idee Kids vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte voorwerpen.

20. Roken is verboden op de kamplocatie.

Door de betaling uit te voeren voor de Idee Kidskampen bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.