Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Ouders kunnen enkel inschrijven voor een volledige kampweek.

2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website inschrijven in één of meerdere kampen. Je ontvangt onmiddellijk daarna een uitnodiging tot betaling per mail. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Idee Kids vzw de betaling ontvangen heeft, ontvang je via mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Idee Kids vzw niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat. Belangrijk: De gestructureerde mededeling op de betalingsuitnodiging is specifiek. Het is van belang dat dit nummer correct genoteerd wordt op de overschrijving. 

4. Annulatie van een kamp

4.1 Aanvraag tot annulatie:

Deelnemers dienen hun aanvraag tot annulatie steeds door te geven aan Idee Kids vzw ter registratie in onze bestanden. Een annulatie kan via mail (info@ideekidsbe), telefoon (09/210 80 00) of via de link in de betaalherinnering worden doorgegeven.
De deelnemer ontvangt onmiddellijk daarna een bevestiging van annulatie in hun mailbox. Door deze annulatie worden betaalherinneringen stopgezet en kan Idee Kids vzw een andere (reserve)deelnemer gelukkig maken met deze plaats.

4.2 Voorwaarden: 

  • een niet betaald kamp: Idee Kids vzw kan de inschrijving kosteloos annuleren.
  • een reeds betaald kamp: 

(1) het inschrijfgeld wordt in onderling overleg overgezet naar een ander kamp. 
(2) het inschrijfgeld wordt in je persoonlijke Idee Kids spaarpot geplaatst en wordt automatisch in mindering gebracht bij een eerstvolgende inschrijving. Let wel: er wordt een administratieve kost van €12 aangerekend. De Idee Kids spaarpot is geldig tot en met het einde van het volgend kampseizoen. 

  • door ziekte/ongeval: op vertoon van het doktersattest kan Idee Kids vzw het inschrijfgeld terugstorten en dit binnen de drie weken. Hierbij wordt een administratieve kost van €12 aangerekend. Het doktersattest kan per mail (info@ideekids.be) of per post (Zwaantjesstraat 33, 9090 Melle) aan Idee Kids vzw worden bezorgd.

5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. 

6. Idee Kids vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. Idee Kids vzw zorgt steeds voor een alternatief kamp of betaalt jou het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

8. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Idee kids zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van het inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen projectkamp, is niet mogelijk.

9. Idee Kids houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waaraan niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden. Hierbij wordt een administratiekost van €12 aangerekend.

10. Bij een eventuele klacht kan je steeds de kampverantwoordelijke (gele T-shirt) aanspreken of Idee Kids contacteren per telefoon 09/210 80 00 of via info@ideekids.be. Na het kamp kan je hiervoor ook het online evaluatieformulier gebruiken.

11. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

12. Toediening medicatie op kamp: De ouder verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het toedieningsvoorschrift over te dragen aan de monitor/de verantwoordelijke van Idee Kids vzw voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. De monitor/ de verantwoordelijke verklaart de toediening van het geneesmiddel volgens het voorschrift uit te voeren voor zover dit gedurende de kampuren nodig is. Hij/zij, of Idee Kids vzw kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen of bijwerkingen die na het toedienen kunnen optreden.

13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en tussendoortjes. Een lunchpakket wordt door de deelnemers zelf meegebracht. Bij inschrijving kunnen er middagdrankjes worden gekocht. Wij rekenen €1 aan per middag/drankje.

14. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Idee Kids vzw. Idee Kids vzw kan ook jouw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor jou. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen op aanvraag via 09/210 80 00 of info@ideekids.be verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)  

15. Idee Kids vzw neemt op de kampen foto's van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto's kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien je niet wenst dat een foto van jouw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dan kan je deze instellingen aanpassen op je persoonlijke pagina bij 'mijn account', 'mijn familie' door te klikken op de groene bol onder je naam. Gelieve hierbij een foto van jouw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren. 

16. Kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Idee Kidskamp deelnemen, ontvangen automatisch een fiscaal attest per mail de maandag na het kamp.

17. De maandag na het kamp ontvang je automatisch een attest van deelname per mail. Dit attest kan je vanaf dan ook downloaden op je persoonlijke pagina bij 'mijn menu', 'mijn inschrijvingen'. Dit attest dien je in bij jouw ziekenfonds om zo de tussenkomst te verkrijgen.

18. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website onder 'kortingen'. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend op de factuur. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen dienen op het moment van inschrijving toegevoegd te worden en worden nooit terugbetaald.

Door de betaling uit te voeren voor de Idee Kids projectkampen bevestig je de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaar je jouw akkoord met de algemene voorwaarden.