Idee Kids

Algemene voorwaarden

1. Men kan enkel inschrijven voor een volledige kampweek.

2. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website een optie nemen voor een plaats in één of meerdere kampen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. 
Nadat Idee Kids de betaling ontvangen heeft, krijgt u enkel via e-mail een bevestiging van betaling.

3. Na het ontvangen van het overschrijvingsformulier heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Idee Kids niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat. 
Belangrijk: De OGM-mededeling op de betalingsuitnodiging is specifiek. Het is van belang dat dit nummer correct genoteerd wordt op de overschrijving.

4. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Idee Kids door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

5. Annulatie van een kamp:

 • a. indien het kamp nog niet betaald was, dan kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.
 • b. Indien het kamp reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:
  • In geval van ziekte of ongeval: uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp bereiken, samen met een doktersattest. Het inschrijfbedrag (min. € 12 administratiekosten per kamp) zal na de vakantieperiode teruggestort worden.
   • In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij sturen u een cheque op t.w.v. het inschrijvingsbedrag(min € 12 administratiekosten per kamp) die u kunt gebruiken voor de betaling van een ander Idee Kidsprojectkamp.
 • 6. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Deelnemers die niet in een voor hun leeftijdscategorie georganiseerd kamp ingeschreven zijn, zijn niet verzekerd.

  7. Idee Kids kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

  8. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. Wij zorgen steeds voor een alternatief kamp of betalen u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal terug.

  9. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een uitstap of activiteit wijzigt. Idee kids zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen het gekozen projectkamp, is niet mogelijk.

  10. Idee Kids houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens het projectkamp door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, na de vakantieperiode, terugbetaald worden (min € 12 administratiekosten per kamp).

  11. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, 5 werkdagen na het kamp. U kan hiervoor ook het online evaluatieformulier gebruiken.

  12. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

  13. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, opvang, verzekering en vieruurtje. Een lunchpakket wordt door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht. Een drankkaart van 5 euro (5 drankjes) wordt op de kampplaats te koop aangeboden.

  14. De adresgegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Idee Kids. Idee Kids kan ook uw naam en adres doorgeven aan derden met interessante informatie voor u. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel telefoontje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/’92)

  15. Idee Kids neemt op de kampen foto’s van de activiteiten en de deelnemers. Deze foto’s kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto van uw zoon / dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

  16. Voor al uw kinderen t.e.m. 11 jaar die aan een Idee Kidskamp hebben deelgenomen in 2016, ontvangt u begin 2017 een fiscaal attest, tot € 11,20 per dag per kind.
Via uw ziekenfonds en via sommige werkgevers kan u een tegemoetkoming verkrijgen. U kan het document hiervoor opsturen naar Idee Kids (tot 5 dagen na het kamp) of afgeven tijdens het projectkamp zelf. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.

  17. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld in de brochure en op de website onder algemene informatie. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen worden niet terugbetaald. U ontvangt hiervoor een waardebon.

  Door de betaling uit te voeren voor de Idee Kids projectkampen bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.